Comeniusproject Oefenschool

In de Oefenschool, afdeling Papebrug (kleuters + 1ste graad), loopt het twee jaar durende Comeniusproject “Happiness and Harmony across Europe”, 2011-2013.  Het kwam tot stand na een gezamenlijke vaststelling van de partnerlanden uit Europa dat onze jongste kinderen het sociaal-emotioneel steeds moeilijker hebben.  We merken dat de maatschappij complexer en drukker wordt en dat heel wat kinderen daar moeite mee hebben.  We willen daar als school zowel preventief als remediërend een antwoord op geven.  De belangrijkste doelstellingen van het project zijn: de leeromgeving prikkelarm maken, de kinderen leren tot rust te komen, de kinderen leren omgaan met o.m. stress en faalangst en hen een kans geven een probleem (discreet) te melden. We besloten de handen in elkaar te slaan en samen tot actie over te gaan.  Onze partnerlanden zijn Zweden, Noorwegen, Engeland, Litouwen, Cyprus en Turkije. Onze school is coördinator van het project.

Het project bestaat uit 2 delen:

Schooljaar 2011-2012 maakten we de klassen prikkelarmer en richtten we een rustige ruimte in: “de cirkel”.  Daar vinden nu wekelijks yoga-, relaxatie en braingymsessies plaats.  Later dit schooljaar wordt de cirkel aan de ouders voorgesteld.

Dit schooljaar staat in het teken van “action plans”, kant-en-klare boxen met tips, activiteiten en materialen voor 5 gemeenschappelijke sociaal-emotionele thema’s:

  1. Druk (storend) gedrag in de klas
  2. Angst-faalangst
  3. Vriendschap (vrienden maken, uitsluiten tegengaan…)
  4. Agressie, conflicten leren oplossen
  5. Laag zelfbeeld, gevoelige kinderen

Afgelopen maand (14-19 oktober) kwamen we met alle partnerlanden samen in Cyprus om deze action plans uit te werken.  Dankzij heterogene groepen konden ervaringen optimaal worden uitgewisseld en werden heel wat activiteiten bedacht.  De action plans worden momenteel vertaald in de thuistaal en binnenkort in gebruik genomen.  Uiteraard bezochten we ook onze partnerschool in Nicosia en werkten we aan een systeem om problemen of zorgen te melden: de worry box.

Op de afdeling Papebrug wordt het project gesymboliseerd door een ster met opschrift: “Hier schittert elk kind”.  De ster is in de maak en krijgt een plaatsje in de inkomhal.  Daarmee willen we het project ook visualiseren voor ouders en kinderen.

In maart komen we voor de laatste keer samen in Zweden om de action plans te evalueren en bij te sturen.

Onze website: http://comeniusharmony.webs.com/