VTI en VLTI op buitenlandse missie naar China

In het kader van een bilateraal samenwerkingsakkoord tussen de provincies West-Vlaanderen en Zhejiang  zijn een delegatie van VTI en van VLTI naar China getrokken om er een “memorandum of understanding” te tekenen met hun Chinese partnerschool en om een gezamenlijk project uit te werken.   Reeds geruime tijd onderhouden beide provincies succesvolle contacten op allerlei vlakken, o.a. betreffende het hoger onderwijs. Daarom wilde de provincie West-Vlaanderen dit verruimen naar het secundair onderwijs. Zo kregen we begin dit schooljaar de kans om ons in te schrijven voor een uitwisselingsproject met een Chinese partnerschool. Samen met 17 andere West-Vlaamse middelbare scholen (aso en tso) werden wij uitverkoren en trok een delegatie van 11 tot 18 maart naar China.

De partnerschool van het VLTI, de Hangzhou Tourism Vocational school, bevindt zich in Hangzhou, hoofdstad van de provincie Zhejiang (3x België, 50 miljoen inwoners). We maakten kennis met een grote, nieuwe school met o.a. een tuinbouwafdeling van 500 leerlingen. Op het programma: officiële kennismaking, presentatie van beide scholen, klasbezoeken, overleg over het uit te werken project (rond tuinaanleg en geschiedenis van de tuinen).  Eerste concrete afspraak: volgend schooljaar komt een Chinese delegatie, bestaande uit een 10-tal leerlingen en enkele leerkrachten, op bezoek.

De VTI-delegatie moest nog eens 400 km verder reizen naar Longquan ( zeg: longkchan ) om hun partner,de Longquan Secundary Vocational School te ontmoeten. De directeur van die school bezocht in november 2011 het VTI.
De Longquan Secundairy Vocational School is een school met 4000 leerlingen. Dat het Chinese bestuur volop inzet op technisch onderwijs, is overduidelijk: lokalen met de modernste CNC machines, vonkerosiemachines, freesmachines, computergestuurde draaibanken, testtafels om elektrische schakelingen en proeven uit te voeren, simulatiesoftware… alles was gloednieuw. De school is immers in volle transitie, van een ambachtsschool voor smeedwerk en keramiek naar een school die jongeren opleidt tot operator en/of voorbereidt tot ingenieursstudies. Eerste concrete afspraak: volgend schooljaar gaat er een groep VTI-leerlingen met hun leraars op bezoek naar Longquan.  Een half jaar later is er dan het Chinese studententegenbezoek.

De missie werd met een toeristisch programma afgerond in Beijing. We werden er ook ontvangen op de Belgische ambassade, waar we Hannes Dekeyser, oud-leerling van het college en nu stage doend in Beijing, ontmoet hebben.