Zuiddag - SiVi en College

Op donderdag 18 oktober trokken verschillende leerlingen van SiVi en College het werkveld in om een dagje te werken voor het zuiden. Het geld dat ze die dag verdienden, schonken ze integraal aan een onderwijsproject in de sloppenwijken van Venezuela. Intussen leerden ze ook heel veel bij op de verschillende werkplekken!