School- en studietoelagen

Je kan een studietoelage aanvragen voor alle kleuters, leerlingen en studenten in uw gezin. De aanvraag kan je indienen vanaf 1 augustus 2018 tot 1 juni 2019. Via deze site vind je alle info.