Betaalinfo

De kostprijs voor de reis is € 1 050 per deelnemer, te betalen in drie schijven. In deze som is inbegrepen: de verplaatsing per bus, half-pension, de meeste toegangsprijzen en reservaties, reisbrochures ... We willen u nu al van onze plannen op de hoogte brengen omdat het ons heel zinvol lijkt dat de leerlingen die de reis graag zouden meemaken een inspanning leveren om die geheel of gedeeltelijk zelf te financieren. Dit kan misschien door een vakantiejob of door een spaarplan ...

Praktisch

  • € 350 voor 3 oktober op rekeningnummer BE86 7360 1699 3050 van Scholengroep Sint-Rembert, ski- en paasreizen, met vermelding van naam - school - klas.
  • € 350 voor 30 november (via de schoolrekening)
  • € 350 voor 1 maart (via de schoolrekening)