Bouwproject Moke

Bouwen van 2 schoolgebouwen

De tand des tijds liet ook enkele gebouwen op campus Zuid niet onberoerd.
Het leegstaande klooster langs de Spinnenschoolstraat (blok3), de verouderde sportzaal met bijgebouwen (blok4) en een deel van blok 5 met leslokalen herbergden decennia lang duizenden leerlingen.  De kwaliteit van de panden daalt de laatst jaren echter zienderogen, waardoor afbraak onontbeerlijk is geworden.

Na de sloop worden op dezelfde site 2 nieuwe gebouwen opgericht.
Blok 3 wordt opgericht langs de Spinneschoolstraat. Een ruim en mooi onthaal zal te bereiken zijn langsheen een inkomplein, daarnaast worden tal van hedendaagse leslokalen voorzien, een ruime leraarskamer, een aula met foyer, diverse bureaus en spreekruimtes en een rotariaat.
Blok 4 komt achteraan op de speelplaats en zal naast eveneens een aantal bureauruimtes voornamelijk klaslokalen, een leskeuken en een polyvalente ruimte omvatten.
De speelplaats, die tevens heel wat meer openheid zal bieden, wordt volledig heraangelegd tot een aangenaam nieuw schoolplein met integratie van groenzones.
Daarnaast zal ook het volledige interieur (incl. wanden, draagvloeren, … ) achter de oude schoolgevel aan het Consienceplein (blok 2) worden weggehaald, met behoud van de bestaande gevel die gerenoveerd zal worden.

  • Architectenbureau: BAU Architecten bvba & CLAEYS Architectenbureau
  • Studiebureau technieken: Studieburo De Klerck
  • Studiebureau stabiliteit: Studieburo De Klerck
  • Oppervlakte nieuwbouw: 3460 m²
  • Oppervlakte verbouwing: 590 m²
     

Meer foto's en filmpjes vind je op onze bouwpagina op Facebook.