CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning (CLIL) en is een vorm van meertalig onderwijs. Concreet worden niet-taalvakken gegeven in een andere taal dan het Nederlands. In Vlaanderen kan dat het Frans, Engels of Duits zijn.

In de scholengroep Sint-Rembert hebben de volgende scholen een CLIL-aanbod:

  • SiVi

Volgend schooljaar zal de CLIL-cyclus volledig rond zijn. De derde- en vierdejaars O&I en O&C kunnen geschiedenis in het Engels volgen. De vijfde- en zesdejaars M&O en O&C kunnen aardrijkskunde in het Engels volgen. Nieuw is dat ook de leerlingen van het vijfde jaar Communicatie en Media dat laatste volgend jaar kunnen doen.

  • College

Het aanbod fysica in het Engels wordt in het vijfde en zesde jaar Wetenschappen-Wiskunde (6 uur wiskunde) verdergezet. Nieuw is dat de derdejaars Latijn B (5 uur wiskunde) volgend schooljaar geschiedenis in het Frans kunnen volgen. De vijfdejaars Humane Wetenschappen en alle richtingen met Latijn of Grieks kunnen dan opteren voor geschiedenis in het Engels.

Dat aanbod kan nog uitgebreid worden met L.O. in het Frans in het vijfde jaar en informatica in het Engels in het vijfde jaar Accountancy&IT en IT&Netwerken. 

  • Spes Nostra Zedelgem

Volgend schooljaar starten we daar met het nieuwe project 'CLIL-prikkels'. We leren de leerlingen aan de hand van enkele lessen in een andere taal wat CLIL precies is. Als voorbereiding op de tweede graad worden in het eerste jaar Latijn, Moderne Wetenschappen en STEM enkele lessen geschiedenis in het Frans gegeven. In het tweede jaar Latijn, Grieks-Latijn, STEM en Moderne Wetenschappen opteren we voor enkele lessen godsdienst in het Engels. Op die manier bereiden we de leerlingen voor op CLIL in de tweede graad.

  • SMIK Koekelare

Vanaf september 2017 starten we in samenwerking met VIVES Torhout met een uniek project in Vlaanderen: Taaliniatiatie Engels voor eerstejaars. Tussendoor worden er ook CLIL-prikkels gelanceerd.