Evaluatie onthaal nieuwe personeelsleden

Beste collega

U volgde de onthaalsessie voor nieuwe personeelsleden. Gelieve deze korte evaluatiefiche even te doorlopen. Het stelt ons in staat de sessie nog betere af te stemmen op de noden.

2 + 7 =
Los deze rekenvraag op en vul het resultaat in. Bijvoorbeeld: 1+3, hierbij vul je 4 in.