FAQ STEM

Waarvoor staat het letterwoord STEM?

Het Engelse letterwoord STEM staat voor Science (wetenschap) - Technology (techniek) - Engineering (creatief oplossend denken) - Mathematics (wiskunde).
In het huidig onderwijs worden wetenschap, techniek en wiskunde als aparte vakken onderwezen. Eigenlijk is dat niet helemaal juist want ze zijn uiteraard met elkaar verbonden. Daarom legt STEM de link tussen de verschillende disciplines. In het vakjargon heet dit geïntegreerd werken.
Eén van onze leerkrachten formuleert het zo: “Na een opleiding als wetenschapper en jarenlange ervaring als wiskundeleraar mogen we nu in STEM de essentie geven: geen wetenschap zonder wiskunde en geen wiskunde zonder wetenschap.”


Wat is STEM[@]school?

STEM[@]school is een onderzoeksproject van de KU Leuven. In september 2014 stapten het College en het VTI in dit project.
In het schooljaar 2015-2016 waren we één van de ontwikkelscholen in Vlaanderen. Die expertise delen we met  onze bovenbouwscholen (College, Sint-Martinus Koekelare, MMI-ASO Kortemark, VLTI en VTI) zodat ook daar de STEM-didactiek verdergezet kan worden.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 werken deze scholen al nauw samen om het nodige didactisch materiaal te ontwerpen.

Wat is STEM-didactiek?

De klemtoon ligt op het ontdekkend leren. Wat zie je? Wat ervaar je? Wat zou een verklaring kunnen zijn? Ken je een praktische toepassing van dit fenomeen? Vanuit die vragen ga je dan natuurwetten, technische systemen en ideeën ontdekken en verklaren. Het past perfect in de visie van de “Krachtige Leeromgeving”.

Welke richtingen biedt STEM-didactiek aan in de tweede graad?

Je kon hiervoor terecht in vier richtingen van onze scholengemeenschap: Industriële WetenschappenSTEM (VTI), WetenschappenSTEM (College-SMIK-MMI aso) en ten slotte Biotechnische WetenschappenSTEM en Techniek-WetenschappenSTEM (VLTI).

In de tweede en derde graad bestaat er dus geen zuivere STEM-richting, maar STEM zal wel opduiken in een vernieuwde didactiek waarin de onderzoekende methode een nog meer centrale plaats krijgt.
We willen en moeten in de eerste plaats de bestaande leerplandoelstellingen voor wiskunde en wetenschappen via die didactiek realiseren, zodat de leerlingen zonder problemen hun studies in de derde graad kunnen verderzetten.

Wat is het verschil tussen Industriële WetenschappenSTEM, WetenschappenSTEM , Biotechnische WetenschappenSTEM en Techniek-WetenschappenSTEM?

Industriële WetenschappenSTEM (VTI) is een theoretische richting met de nadruk op wiskunde en wetenschappen (chemie, fysica en technologische wetenschappen), die de bedoeling heeft je voor te bereiden op hoger onderwijs. De specifieke vorming gebeurt via een theoretisch wetenschappelijke vorming die sterk technologisch (mechanica en elektriciteit) onderbouwd is: fysische verschijnselen en wetmatigheden worden getoetst in technologische realisaties. Ontwerpen en verwerken van gegevens gebeuren via professionele software (Arduino-Solid Edge-Flow code). Het onderdeel Engineering wordt via concrete projecten gerealiseerd.

Bij Industriële WetenschappenSTEM ligt het accent minder op talen.
Uit de lessentabel Industriële WetenschappenSTEM tweede graad:
•    6 uur wiskunde
•    1 uur chemie
•    1 uur fysica
•    11 uur toegepaste wetenschappen en engineering
•    3 uur Frans
•    2 uur Engels

WetenschappenSTEM (College, SMIK, MMI-ASO) is een algemeen vormende theoretische richting met de nadruk op wiskunde en wetenschappen (biologie, chemie en fysica), die de bedoeling heeft je voor te bereiden op hoger onderwijs. De talencomponent is ook sterk aanwezig. De wetenschappelijke vakken bieden uitdieping bij de basisleerstof, vooral op het vlak van zelfstandig labowerk. In de uren Techniek & Engineering wordt ruimte gemaakt voor het ontwerpen a.d.h.v. tekenprogramma’s zoals Arduino en Solid Edge.

Uit de lessentabel WetenschappenSTEM tweede graad (3de jaar):
•    5 uur wiskunde
•    1 uur informatica
•    2 uur techniek & engineering
•    2 uur biologie
•    2 uur chemie
•    2 uur fysica
•    4 uur Frans
•    3 uur Engels
   
Biotechnische WetenschappenSTEM (VLTI) is een theoretische richting met de nadruk op wiskunde en wetenschappen (biologie, chemie en fysica), die de bedoeling heeft je voor te bereiden op hoger onderwijs. Naast een brede algemene vorming is er aandacht voor praktische labo-oefeningen en informatica (2 uur).
Bij biotechnische wetenschappen ligt het accent minder op talen.

Uit de lessentabel Biotechnische WetenschappenSTEM tweede graad:
•    5 uur wiskunde
•    2 uur (toegepaste) biologie
•    3 uur (toegepaste) chemie
•    2 uur (toegepaste) fysica
•    4 uur biotechniek en labo
•    3 uur Frans
•    2 uur Engels

Techniek-WetenschappenSTEM (VLTI) is een theoretische richting met de nadruk op wiskunde en wetenschappen (biologie, chemie en fysica), die de bedoeling heeft je voor te bereiden op hoger onderwijs. Naast een brede algemene vorming met nadruk op wiskunde, fysica en chemie is er aandacht voor praktische labo-oefeningen en informatica (2 uur).
Bij techniek-wetenschappen ligt het accent minder op talen.

Uit de lessentabel Techniek-WetenschappenSTEM tweede graad: 
•    5 uur wiskunde
•    3 uur (toegepaste) biologie
•    4 uur (toegepaste) chemie
•    4 uur (toegepaste) fysica
•    3 uur Frans
•    2 uur Engels

Moet ik STEM in de eerste graad gevolgd hebben om aan te sluiten op …? En waarom zou ik dan wel voor STEM kiezen?

Wie geen STEM volgde in de eerste graad, zal ook nog kunnen aansluiten in Biotechnische WetenschappenSTEM, Industriële WetenschappenSTEM, Techniek-WetenschappenSTEM, WetenschappenSTEM

Wat zijn STEM-gerelateerde beroepen?

Beroepen als  burgerlijk of industrieel ingenieur, informaticus, leraar of docent wetenschappen, productontwikkelaar, apotheker, bouwkundige, wetenschapper, laborant, architect, voedingstechnoloog, (dieren-/tand-)arts … krijgen dagelijks met STEM (of een onderdeel ervan) te maken.


Waarom bieden jullie geen STEM-richting aan vanaf de tweede graad? 

In de eerste graad STEM ontdekken de leerlingen zorgvuldig hun mogelijkheden. Zo kunnen ze ook ervaren welke (combinatie van) componenten hen het meest liggen: wetenschappen ( S ), technologie ( T ), engineering ( E ) of wiskunde ( M ).  Op die manier zijn ze in staat een richting te kiezen in de tweede graad die het best bij hun talenten en belangstelling aansluit. Onze scholengemeenschap beschikt over een uniek en ruim aanbod van studierichtingen waardoor elke leerling zijn weg vindt; binnen de officiële lessentabellen en studierichtingen bestaat de richting STEM an sich niet.

Moet je in de tweede graad een richting met STEM-didactiek volgen na twee jaar STEM te hebben gedaan?

Nee, net als in het tweede jaar liggen alle richtingen in het derde jaar nog voor je open. Enkel de richtingen met klassieke talen zijn niet meer mogelijk.