FAQ voor ouders

In de media horen we dat de hervormingen starten op 1 september 2019 en jullie starten een jaar vroeger: klopt dit?


De effectieve hervormingen met nieuwe eindtermen, leerplannen en lessentabellen starten ook bij ons, zoals in elke school, op 1 september 2019.
Maar … we willen vooruitziend zijn en pakken vanaf 1 september 2018 al een paar zaken aan. De lessentabellen en structuren worden voor een stuk aangepast aan de toekomstige hervormingen, maar dit binnen een wettelijk kader. De leerstofinhouden blijven grotendeels hetzelfde. Lestijden kunnen soms verschillen.


Als jullie starten op 1 september 2018, zal men dan nog alles kunnen volgen in de tweede en derde graad?


Ja, met de ingevoerde wijzigingen voor volgend schooljaar kunnen de toekomstige leerlingen ook naadloos aansluiten op de bestaande richtingen in de tweede en derde graad.
Het is zelfs de bedoeling om de leerlingen in de eerste graad een bredere algemene vorming te geven. De keuze voor een pakket in het eerste jaar zet je niet vast voor de komende zes schooljaren.


Hoe bereiden de leerkrachten zich hier op voor? Zijn ze enthousiast?
 

De vakwerkgroepen bekijken dit schooljaar welke aanpassingen er moeten gebeuren voor hun vak. Er zijn natuurlijk wel een aantal nieuwe vakken. Nu al bieden leerkrachten zich aan om vak X te geven. We zullen een ploeg per vak samenstellen,  over de scholen heen. We gebruiken dus eenzelfde methodiek als bij de invoering van STEM, wat een geslaagd project op korte en middellange termijn is. Zo kunnen we de krachten bundelen en de vele expertises delen. Samen zullen zij ervoor zorgen dat het nodige cursusmateriaal klaar ligt op 1 september.


Basis en basis+uitdieping: wat is nu het verschil? Wanneer moet ik nu kiezen voor …?


Voor elk vak wordt een leerplan geschreven. Daarin staat welke doelen de leerkracht moet geven. Er zullen 3 soorten doelen zijn. De doelen basisgeletterdheid moet ELKE leerling behalen, de basis- of minimumdoelen moet de GROTE MEERDERHEID van de leerlingen behalen en de uitbreidingsdoelen moeten ZOVEEL MOGELIJK van hen behalen.
In de basis steken de doelen basisgeletterdheid en de basisdoelen. Dit zijn de leerstofinhouden die ALLE leerlingen zullen krijgen, ongeacht de keuze die je maakt. Voor zij die een bagage algemene vorming willen krijgen, maar zich op theoretisch vlak minder zeker voelen, is de keuze voor BASIS een verantwoorde keuze.
Leerlingen die een extra uitdaging willen aangaan en aandurven, en die dezelfde leerstof op een abstracter niveau willen verwerken of oefeningen met een hogere complexiteit willen maken, kunnen hun gading vinden in de keuze voor BASIS+UITDIEPING.
Leerlingen die kiezen voor BASIS+UITDIEPING zullen dat abstracter niveau en die hogere complexiteit ook terugvinden in de proefwerken.
 Misschien even een voorbeeld voor het vak Frans – schrijfvaardigheid:
•    Basis:
o    Leerlingen kunnen een tekst foutloos overschrijven.
o    Leerlingen kunnen een tekst aanvullen met aangereikte woorden.
o    Leerlingen  kunnen een tekst samenstellen met aangereikte bouwstenen.
o    Leerlingen kunnen voorgeschreven taaltaken uitvoeren mits de nodige voorbereidingstijd en ondersteuning.
•    Basis + uitdieping:
o    Leerlingen kunnen een tekst foutloos overschrijven.
o    Leerlingen kunnen een tekst aanvullen met aangereikte woorden.
o    Leerlingen  kunnen een tekst samenstellen met aangereikte bouwstenen.
o    Leerlingen kunnen voorgeschreven taaltaken uitvoeren mits de nodige voorbereidingstijd en ondersteuning.
o    Leerlingen kunnen de voorgeschreven taaltaken zelfstandig uitvoeren en kunnen meer tekst produceren dan het strikt noodzakelijke.


Hoe zullen de klassen ingedeeld worden?


Een eerste klasindeling gebeurt op basis van de keuze basis of basis+uitdieping.
Een tweede verdeling gebeurt dan op basis van de optie die men gekozen heeft.
We proberen te streven naar gematigd homogene groepen.


Kan ik bijvoorbeeld basis kiezen voor het vak wiskunde en basis+uitdieping voor het vak Frans?


Nee. Wanneer je basis of basis+uitdieping kiest, dan maak je die keuze voor alle vakken van de algemene vorming.


Welke vakken krijgen de leerlingen in de algemene vorming in 1A?


En 1B?
In de 6 uur technieken zullen ICT, nijverheid, land- en tuinbouw, mode, voeding en verzorging aan bod komen.


Ik heb een keuze gemaakt voor basis of basis+uitdieping … en nu?


Nu mag je nog een bepaalde optie kiezen. Die kan je kiezen volgens je eigen talenten en interesse. Je pint je echter nog nergens op vast. Kies je bijvoorbeeld de optie Economie in het eerste jaar, dan kan je het jaar erop zeker nog overschakelen naar een andere basisoptie. In die keuzevakken kan je proeven van een aantal specifieke vakken en zo toekomstgericht kijken of die vakken jou liggen.
Voor de lesinhouden zelf, verwijzen we je graag door naar de brochures van de scholen.
In die keuzevakken kan je proeven van … Tegelijkertijd willen we ook de nodige inhouden  geven in deze vakken en zullen die ook getoetst worden.

 
Wat als ik voor basis koos en blijkt dat ik eigenlijk meer aankan? Of wat als ik  basis+uitdieping koos en blijkt dat dit te hoog gegrepen is?
 

Na elke toetsenperiode zal de klassenraad jouw resultaten bespreken. Het kan heel goed zijn (net zoals dat nu het geval is) dat je geadviseerd wordt om over te stappen naar basis+uitdieping of omgekeerd. Als dit binnen het schooljaar gebeurt, kan dit meestal gepaard gaan met een klaswissel.


Kunnen de leerlingen van 1B ook nog een keuze maken?


Jawel, naast hun algemene vorming kiezen zij nog een project van 2 uur volgens hun interesse. In het jaar 2019-2020 wordt dit zelfs uitgebreid naar 3 uur.Na het eerste jaar gaat mijn kind in 2019-2020 naar het tweede jaar: hoe zal dat eruitzien?

Het tweede leerjaar A zal volgende lessentabel krijgen:
Naast de algemene basisvorming zullen leerlingen nog een keuze voor 2 uur verdieping en een basisoptie van 5 uur moeten maken.
De verdiepingsmogelijkheden zijn:
•    Engineering (verplichte module voor STEM-MW)
•    Experimenteel wetenschappelijk werk
•    Grieks
•    Media en IT
•    Meertalige communicatie en cultuur
•    Sociale en creatieve vorming
•    Spaans initiatie
•    Sport
De basisopties zijn (deze kunnen nog onderverdeeld worden naargelang het keuzepakket):
•    Economie en organisatie
•    Kunst en creatie
•    Latijn
•    Maatschappij en welzijn
•    Moderne Vreemde talen-wetenschappen
•    STEM-wetenschappen
•    Industriële STEM-technieken
•    Agrarische STEM-technieken

Het beroepsvoorbereidend leerjaar krijgt volgende algemene vorming:De leerlingen uit BVL maken daarnaast nog voor 14 uur de keuze (= 2 beroepenvelden, met uitzondering van Land- en tuinbouw) uit volgende beroepenvelden:
•    Elektriciteit
•    Hout
•    Kantoor-Verkoop
•    Land- en tuinbouw
•    Metaal
•    Mode
•    Voeding-verzorging