Leren-leren

We leggen de nadruk op individuele leerbegeleiding.

  • In de eerste graad hebben we vooral aandacht voor het leren leren. Deze individuele leerbegeleiding wordt ook verder gezet in de tweede en derde graad. Daar wordt de nadruk gelegd op opvolging en planning.
  • De internen van de eerste en tweede graad leren onder begeleiding in hun studiezaal. Vanaf het vierde jaar kunnen de internen het verdienen om op de kamer te leren, afhankelijk van hun inzet en hun leerhouding. De leertijd wordt georganiseerd per studieniveau. De internen van de derde graad leren op hun kamer en verwerken individueel de leerstof.
  • Ook binnen de tweede en derde graad wordt de leermethode verder individueel opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.
  • De leertijd 's morgens laat de internen toe nog snel even de lessen van de dag door te nemen. Zo kunnen ze elke les met de nodige aandacht beginnen. In periodes van proefwerken wordt de ontspanningstijd beperkt en de leertijd uitgebreid.
  • De opvoeders zorgen voor een rustige leersfeer en zetten de internen aan tot werkzaamheid. Ze motiveren hen om hun leertijd maximaal te benutten.