MOS-werking

Een delegatie van de school had op 15 oktober de eer te Vilvoorde een nieuwe groene vlag van 'Ecoschools' in ontvangst te nemen. Dit was de bekroning op de MOSwerking van de voorbije twee schooljaren. Ook de inspanningen die de school leverde om van haar school een milieubewuste school te maken heeft hiertoe bijgedragen. Naast de nieuwe vlag mochten onze aanwezige Mosketiers ook een T-shirt in ontvangst nemen als sMOSser. Langs deze weg willen we iedereen danken die op een of andere manier heeft bijgedragen tot het behalen van onze nieuwe ecovlag.