2042 - Lastig gedrag? Denk het OM!

Anders kijken, anders denken, anders handelen

 

Als leerkracht merk je elke dag: opvoedingsrecepten die het altijd deden, lijken vandaag niet meer te werken. Kinderen/jongeren zijn mondiger, kritischer, ze zijn veeleisender, ze gaan anders om met ‘gezag’…  en dat daagt ons als leerkracht extra uit. Straffen en belonen, verbieden, complimenteren, negeren, afleiden, in dialoog gaan, een rolmodel zijn: alles probeer je. En toch: het loopt niet zoals je zou willen. Dat is lastig!

 

Hoe kun je de opgesomde aanpakken versterken? Het antwoord is: door niet uitsluitend te focussen op het probleem. Dat resulteert immers vaak in vastdenken (ze willen niet, ze vegen er hun broek aan, ze luisteren niet, ze hebben geen leerattitude …). Het gevolg? Een wij-zij denken.  

 

In deze sessie zetten we een andere bril op. We focussen op onszelf en leren hoe we lastig gedrag kunnen OMdenken, door vooral mogelijkheden te zien. Het probleem wordt … de bedoeling.

 

Deze sessie nodigt je uit om je leerling met nog meer erkenning en diep respect voor zijn/haar autonomie tegemoet te treden. Zo schep je proactief de ideale context om te werken aan het versterken van zijn competenties in een verbindende setting.

Tijdstip: 
maandag 03/02/2020 - 17.00u tot dinsdag 04/02/2020 - 19.00u
Locatie: 

 

GVB De Oefenschool, Bruggestraat 23, 8820 Torhout

Doelgroep: 
Alle personeelsleden (doelgroep basis voorrang)
Inschrijven tot: 
zondag 26/01/2020