2120 - Reanimatie en EHBO in de les Lichamelijke Opvoeding

In deze sessie leren de deelnemers hoe je aan de slag kan met het topic reanimatie als leraar LO. Naast de algemene vakkennis (hoe ziet een effectieve reanimatie er uit) staan we ook stil bij specifieke vakkennis (welke fouten worden er vaak gemaakt) en vakdidactische kennis (hoe geven we het topic vorm tijdens de les). Samen met de klassieke basic life support procedure wordt ook het gebruik van een AED getraind. Tenslotte wordt getoond hoe digitale tools kunnen helpen bij het onderwijzen van dit topic en worden enkele basis EHBO-handelingen herhaald. 

Tijdstip: 
dinsdag 18/02/2020 - 17.00u tot 18.30u
Locatie: 

BOSAN-zaal, Vives

Doelgroep: 
Leerkrachten lichamelijke opvoeding secundair onderwijs
Inschrijven tot: 
maandag 03/02/2020