Pedaraad

Aan de basis van een positieve (studie)sfeer ligt een goede organisatie die enkel mogelijk is dankzij de medewerking van de pedastudenten zelf. Vandaar dat er binnen de peda een pedaraad is. In de pedaraad zetelen pedaverantwoordelijken en pedastudenten. De raad bespreekt knelpunten, begrotingsvoorstellen, bezorgdheden en organiseert activiteiten.

Tijdens de activiteiten (zie ontspanning) gaan de studenten op een andere manier met elkaar om. Ze leren elkaar beter kennen en waarderen. Ze zoeken elkaar op om ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te geven over de verschillende jaren heen. Er worden vriendschapsbanden gesmeed voor het leven.