Pedaverantwoordelijken

De pedaverantwoordelijken zien erop toe dat alles rustig verloopt, dat er een studieklimaat heerst en dat iedereen zich goed voelt. Iedere student neemt hierin zelf de verantwoordelijkheid.

De pedaverantwoordelijken zijn na 17 uur te bereiken. Ze zijn bereikbaar ofwel op hun kamer, in VIVES of in het schoolrestaurant… (m.a.w. op de plaatsen waar de studenten zich kunnen bevinden). De pedaverantwoordelijken slapen in het pedagebouw zelf. De hoofdverantwoordelijke is telefonisch bereikbaar of in het pedagebouw aanwezig. Dit alles geeft de student de maximale mogelijkheid om voor alles een oplossing te vinden.