CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning (CLIL) en is een vorm van meertalig onderwijs. Concreet worden niet-taalvakken gegeven in een andere taal dan het Nederlands. In Vlaanderen kan dat het Frans, Engels of Duits zijn.

In de scholengroep Sint-Rembert hebben de volgende scholen een CLIL-aanbod:

  • SiVi

De derde- en vierdejaars O&I (Ondernemen en IT) en O&C (Ondernemen en Communicatie) kunnen geschiedenis in het Engels volgen. De vijfde- en zesdejaars M&O (Marketing en Ondernemen) en C&M (Communicatie en Media) kunnen aardrijkskunde in het Engels volgen.

  • College

De derde- en vierdejaars Latijn B en Grieks-Latijn kunnen geschiedenis in het Frans volgen. Voor de leerlingen van het vijfde en zesde jaar die een richting met Latijn en/of Grieks of Humane Wetenschappen volgen, is er het aanbod van geschiedenis in het Engels. Leerlingen in het vijfde en zesde jaar Economie-Wiskunde en Economie-Moderne Talen kunnen lichamelijke opvoeding in het Frans volgen.

Dat aanbod kan volgend schooljaar nog uitgebreid worden met Latijn in het Frans in het vijfde jaar en wiskunde in het Engels in het vijfde jaar Wiskunde-Wetenschappen 6.

  • Spes Nostra Zedelgem

Volgend schooljaar werken we in Spes Nostra Zedelgem verder met het project 'CLIL-prikkels'. We leren de leerlingen aan de hand van enkele lessen in een andere taal wat CLIL precies is. Als voorbereiding op de tweede graad worden in het eerste jaar 'basis + uitdieping' enkele lessen geschiedenis in het Frans gegeven. Ook komen in het 1e jaar een aantal CLIL-lessen Frans en Engels aan bod in de optie 'Moderne Vreemde Talen & Economie'. In het tweede jaar 'basis + uitdieping' opteren we voor enkele lessen godsdienst in het Engels. Op die manier bereiden we de leerlingen voor op CLIL in de tweede graad.