Pedaraad

Aan de basis van een positieve (studie)sfeer ligt een goede organisatie die enkel mogelijk is dankzij de medewerking van de pedastudenten zelf. Vandaar dat er binnen de peda een pedaraad is. In de pedaraad zetelen pedaverantwoordelijken en pedastudenten.

De pedaverantwoordelijken zien erop toe dat alles rustig verloopt, dat er een studieklimaat heerst en dat iedereen zich goed voelt. Iedere student neemt hierin zelf de verantwoordelijkheid. De pedaverantwoordelijken zijn na 17 uur te bereiken. Ze zijn bereikbaar ofwel op hun kamer, in VIVES of in het schoolrestaurant… (m.a.w. op de plaatsen waar de studenten zich kunnen bevinden). De pedaverantwoordelijken slapen in het pedagebouw zelf. De hoofdverantwoordelijke is telefonisch bereikbaar of in het pedagebouw aanwezig. Dit alles geeft de student de maximale mogelijkheid om voor alles een oplossing te vinden.

De pedaraad bespreekt knelpunten, begrotingsvoorstellen, bezorgdheden en organiseert activiteiten.

Tijdens de activiteiten gaan de studenten op een andere manier met elkaar om. Ze leren elkaar beter kennen en waarderen. Ze zoeken elkaar op om ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te geven over de verschillende jaren heen. Er worden vriendschapsbanden gesmeed voor het leven.