Alle kostennota's en formulieren voor vergoedingen vind je via het tabblad links!

Vacantverklaring voor vaste benoeming

In functie van de vaste benoeming op 1 januari deelt het schoolbestuur de vacante betrekkingen in wervingsambten mee, dit volgens de toestand van 15 oktober.

De kandidaatstelling voor vaste benoeming moet bij het schoolbestuur ingediend worden vóór 8 december 2018 door middel van een aangetekend schrijven zoals vermeld op de documenten.

De Powerpoints met de uitleg uit de infosessies voor het secundair onderwijs en voor de scholengemeenschap Sperregem vind je hieronder:

Te vervullen formaliteiten bij afwezigheid

Een overzicht van de te vervullen formaliteiten bij afwezigheid met links naar de verschillende formulieren.

Aanvraag verlof

Dit is het document voor het aanvragen van verlof.

Leerrijk Didactiek, Zorg & Beleid

www.leerrijk.be is de onderwijssite van Plantyn die informeert, ondersteunt, activeert en stimuleert om jouw klaspraktijk kracht bij te zetten. Leerrijk biedt ondersteuning voor iedereen die een functie vervult in het onderwijs: leerkrachten, zorgcoördinatoren, ict-coördinatoren, directies, schoolbegeleiders en nascholers. Alle gegevens omtrent inloggen vind je hier.

Hospitalisatieverzekering voor personeelsleden

Net als vorig jaar bieden wij aan alle personeelsleden, ook het MVD-personeel, van de scholengroep Sint-Rembert de mogelijkheid om in te tekenen op onze collectieve polis gezondheidszorg (hospitalisatieverzekering) afgesloten bij KBC-verzekeringen (polisnummer 53.150.057).  De verzekering loopt vanaf de eerste maand na medische acceptatie. Ook gezinsleden, inwonende partner en inwonende ongehuwde kinderen die de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben, kunnen aansluiten.

Er is geen wachttijd voor nieuwe aansluitingen. Indien je bij een andere verzekeringsmaatschappij aangesloten was, bezorg je een attest met begin- en einddatum van die aansluiting. De einddatum van je vorige polis mag maximaal 3 maanden in het verleden liggen.

Verzekerde waarborgen: hospitalisatie, pre- en posthospitalisatie, medische en paramedische verzorging bij zware ziekten.

De polis kan je hier raadplegen.

De franchise is afhankelijk van de kamerkeuze bij opname (éénpersoonskamer /meerpersoonskamer) en bedraagt respectievelijk 400 euro of 250 euro.

De premies zijn:

  • 0 – 20 jaar               € 88,20
  • 21 – 58 jaar             € 176,40
  • 59 – 65 jaar             € 352,92
  • 66 – 70 jaar             € 617,52
  • vanaf 71 jaar           € 882,24

Wie wenst aan te sluiten kan de nodige documenten bekomen bij Arianne Sinnaeve (arianne.sinnaeve@sint-rembert.be) in de Bruggestraat 23.

Na medische acceptatie schrijf je dan het bedrag volgens uw situatie van aangeslotenen over op het rekening nummer BE94 7380 3844 0314 van de Scholengroep Sint-Rembert, Bruggestraat 23, 8820 Torhout met de vermelding coll. verz. + uw naam.