Teeltleider-lesgever

Het VLTI zoekt, met het oog op onmiddellijke indiensttreding, een halftijdse teeltleider met kennis van varkensteelt voor een opdracht in de schoolhoeve 'Het Lindenhof'. Daarnaast is er ook een lesopdracht van 10 uur landbouwvakken (theorie en praktijk) voorzien in de tweede graad. Die twee functies samengeteld gaat het om een opdracht van 77%.

Contact Naam: 
Sabine Bosteels