Schoolfietsroutekaart

De provincie maakte in samenwerking met de gemeenten, de secundaire scholen en de politie een schoolfietsroutekaart op. Deze kaart wijst de leerlingen van de eerste graad de weg naar de middelbare school. Voor deze fietsrit vermeldt de kaart ook nuttige tips en wijst ze op de aandachtspunten.