Tarief

We werken met het IKG (inkomensgarantiesysteem) via Kind & Gezin.
Hiervoor moet je voor aanvangsdatum van de opvang een kindcode bij Kind & Gezin aanvragen.
Meer informatie hierover via deze link.