Home Afwezigheid melden Topdesk Sharepoint Webmail

Vacature leerkracht Nederlands / Mens & samenleving / Humane wetenschappen SMIK

Deze vacature is een fulltime interimopdracht vanaf 10 tot en met 21 januari 2022.

  • Nederlands eerste graad
  • Mens en samenleving eerste graad
  • Humane wetenschappen tweede graad

Deze opdracht kan ook zonder de humane vakken ingevuld worden (- 8 uur).

Neem contact op met directeur Rik Gadeyne (rik.gadeyne@sint-rembert.be).