Home Afwezigheid melden Topdesk Sharepoint Webmail Rembert Pro

Vacature Oefenschool: adjunct-directeur

Geloof jij net zoals wij dat een school een veilige haven moet zijn, waar we de kinderen een stevige bagage willen meegeven zodat ze kunnen groeien volgens hun talenten? Ga jij ook voor een open en warm schoolklimaat waar elk kind zichzelf mag zijn en tegelijk leert om samen te leven en leren met anderen?   

Dan moeten wij zeker kennismaken! Vrije basisschool Oefenschool (Torhout) laat elk kind ‘oefenen’ op zijn of haar eigen ritme. We ondersteunen de kinderen in hun groei zodat ze positief, gelukkig en sterk kunnen leven in de wereld van morgen. Ken je onze school nog niet? Neem dan zeker een kijkje op: https://oefenschool.sint-rembert.be/.  

 Als adjunct-directeur kan jij jouw schouders mee zetten onder onze missie. Samen met de huidige directeur worden onderstaande taken opgenomen en verdeeld. De school heeft drie vestigingen, wat maakt dat jij als adjunct-directeur zeker de kans zal hebben om in nauw overleg met de directeur voldoende autonoom bepaalde verantwoordelijkheden op te nemen. De huidige directeur behoudt uiteraard de eindverantwoordelijkheid, maar jij zal telkens bepaalde deelaspecten van de taken hieronder kunnen opnemen.   

Jouw taken 

Het volledige takenpakket lees je hier.

 • Je voert samen met de directeur een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid vertrekkend vanuit het eigen pedagogisch project van de school en in lijn met de gezamenlijke doelstellingen van de scholengroep.
 • Je zorgt ervoor dat alle leerkrachten het leerplan ZILL (Zin in leren! Zin in leven!) implementeren en uitvoeren. Afhankelijk van jouw expertise en in overleg met de directeur zal je over bepaalde leergebieden verantwoordelijkheid krijgen.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid van jouw school. In onze scholen maken zorgbreed werken en leerlingenbegeleiding daar geïntegreerd deel van uit. Het kader voor onderwijskwaliteit is de leidraad om de schoolwerking vorm te geven en af te toetsen en bepaalde onderdelen van dit kwaliteitskader zijn jouw verantwoordelijkheid.
 • Je werkt samen met de directeur een aanwervingsbeleid uit op basis van criteria die samen met het schoolbestuur vastgelegd zijn en zorgt voor een onthaalbeleid op school. Je houdt rekening met de overlegorganen zoals het CPBW en de ondernemingsraad en het algemeen beleid binnen de scholengroep.
 • Je zorgt mee als een goede huisvader/moeder voor jouw school en waakt over de financiële gezondheid van de school in overleg met de financieel manager.
 • Je participeert in de georganiseerde overlegorganen en onderhoudt goede contacten met het schoolbestuur. 
 • Je stelt je beschikbaar op naar ouders/verzorgers om informatie over hun kinderen te delen en om te luisteren naar hen.
 • Je gaat regelmatig formeel en informeel in gesprek met alle personeelsleden.


Jouw profiel

 • Je hebt minimum een bachelordiploma en het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid. 
 • Je hebt enkele jaren onderwijservaring, bij voorkeur in het basisonderwijs, net als affiniteit met de onderwijsactoren in de regio. 
 • Je bent bereid om extra werk aan te nemen, ook buiten de vaste werkuren en dit binnen de grenzen van het algemeen reglement en het arbeidsreglement. Je bewaakt dat er voldoende rust en recuperatietijd is voor jezelf en voor de medewerkers. 
 • Je bent IT-vaardig.


Jouw talenten

 • Je bent vanzelfsprekend leerlinggericht en sociaal.
 • Je werkt gemakkelijk goed en heel nauw samen op directieniveau en vindt het evenwicht tussen verantwoordelijkheid opnemen en in overleg gaan.
 • Je bent een coach voor het personeel, bouwt bruggen en durft bijsturen als dat nodig is. Je gaat een moeilijk gesprek niet uit de weg.
 • Je bent in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je bent communicatief zowel naar personeel als naar ouders en andere stakeholders toe.
 • Je durft kritisch naar jezelf te kijken en je bent bereid om jouw eigen methodes en aanpak in vraag te stellen. Je gaat ook met jouw team op zoek naar manieren om zaken te verbeteren.
 • Je bent flexibel genoeg om rekening te houden met wijzigende omstandigheden en jouw gedrag en jouw aanpak daarop af te stemmen.
 • Je bent enthousiast en wil je op een positieve loyale wijze inzetten. Je brengt dat enthousiasme ook over naar jouw team. Je toont initiatief.
 • Je kan strategisch en probleemoplossend denken.
 • Je kan planmatig werken en de prioriteiten bewaken, ook in moeilijke omstandigheden. Je werkt ook administratief nauwkeurig.


Wij bieden   

Een voltijdse aanstelling vanaf 01/11/2023. Een tewerkstelling van 80% is bespreekbaar. 

Een uitdagende functie in een nieuwe omkadering met een team dat vol plannen en ambitie zit.   

Verloning volgens het geldende barema.   

De sollicitatieprocedure   

De sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en een curriculum vitae, worden verwacht bij de voorzitter van het bestuursorgaan, de heer Michel Roggeman (michel.roggeman@sint-rembert.be) ten laatste op zondag 24 september.   

De selectieprocedure bestaat uit een analyse van de schriftelijke sollicitatiebrief en het curriculum vitae. Daarna kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek volgen. Daarbij kan gevraagd worden om een opdracht voor te bereiden. 

Verder in de selectieprocedure is een tweede gesprek of assessment mogelijk.   

De kandidaatstellingen en het hele sollicitatieproces verlopen in uiterste discretie.   

Meer info bij de algemeen directeur, Ann Stael (ann.stael@sint-rembert.be).