Home Afwezigheid melden Topdesk Sharepoint Webmail Rembert Pro

Vacature Scholengemeenschap Houtland: professionaliseringscoördinator

Sinds de opstart van de scholengemeenschap zetten we sterk in op een goed uitgebouwde professionaliseringdienst voor het secundair onderwijs. Vanaf 1 september 2024 zal de professionaliseringsdienst bestaan uit een coördinator en ankerfiguren in de verschillende scholen. 

Taakomschrijving professionaliseringscoördinator:

 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en coördineren van de professionalisering Houtland en hij/zij draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid.
 • Hij/zij is op de hoogte van recente maatschappelijke ontwikkelingen en resultaten van onderwijsonderzoek.
 • Hij/zij volgt zelf professionalisering en blijft op de hoogte door actief te lezen en informatie te verzamelen over relevante bronnen en experts.
 • Hij/zij initieert en brengt ideeën aan voor (nieuwe) professionaliseringsinitiatieven.
 • Hij/zij werkt samen met de ankerfiguren en de scholen om de behoeften en prioriteiten op het gebied van professionalisering te identificeren en te begrijpen. Hij/zij doet dit door regelmatige contacten op een laagdrempelige manier (bv. chat,…) te hebben.
 • Hij/zij verwerkt samen met de directeurs Houtland en de ankerfiguren de input en de noden van de scholen in een flexibel professionaliseringsplan dat aansluit bij het OK, het beleid en de visie van de scholen en de scholengemeenschap.
 • Hij/zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor zowel de organisatie als het administratieve luik van de professionalisering binnen Houtland. Het organiseren gebeurt samen met de ankerfiguren in de scholen.
 • Hij/zij ontwikkelt samen met de ankerfiguren de nodige tools en instrumenten om de professionaliseringsinitiatieven te evalueren. Hij/zij evalueert samen met de ankerfiguren de initiatieven. De evaluatieresultaten gebruikt hij/zij om voortdurend verbetering aan te brengen aan het aanbod en de kwaliteit.
 • Hij/zij organiseert samen met de directies Houtland en de ankerfiguren de pedagogische studiedag op vraag van de scholen.


Profiel:

 • De coördinator professionalisering is iemand die een grote interesse heeft in de ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs. Hij/zij is op de hoogte van recente maatschappelijke ontwikkelingen en resultaten van onderwijsonderzoek.
 • Hij/zij beschikt over een ruime onderwijskundige ervaring.
 • Hij/zij volgde (recent) nascholingen in verschillende onderwijskundige domeinen.
 • Ervaring hebben in het aansturen van kleinere teams is een meerwaarde.
 • Hij/zij is communicatief ingesteld ten opzichte van directies, collega’s en externen.
 • Hij/zij is administratief nauwkeurig en beschikt over een ruime kennis IT.
 • Hij/zij is vertrouwd met de structuur van de scholengemeenschap Houtland en met de structuur en organisatie van het onderwijsveld in het algemeen.

De functie wordt elk jaar besproken en geëvalueerd in de Raad van directeurs van de Scholengemeenschap Houtland.

Hij/zij heeft zijn/haar kantoor in de Bruggestraat 23 in Torhout.

Kandidaten die nog meer concrete informatie wensen over de functie kunnen hiervoor terecht bij directeur Ann Stael of bij coördinerend directeur Francine François.

De kandidaatstellingen met CV worden verwacht vóór 12 augustus via e-mail bij Francine François, coördinerend directeur (directeur@houtlandsg.be).

Kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op maandag 19 augustus vanaf 16.00 u.