Home Afwezigheid melden Topdesk Sharepoint Webmail Rembert Pro

Caritasfonds

Onze doelgroep is kansarme kinderen en jongeren, die personeelsleden en/of directies van de school detecteren. Het gaat daarbij over kleuters, kinderen in het basisonderwijs, jongeren uit het secundair of leerlingen die op 18-jarige leeftijd het huis zijn uitgezet en zelfstandig moeten overleven. De gezinnen waarin onze doelgroep zich bevindt, hebben het vaak zwaar te verduren. Zo hebben ze vaak een laag of zelfs helemaal geen inkomen, krijgen ze plots te kampen met een ernstige ziekte of tegenslag …  In samenspraak met de ouders gaan we dan in overleg met de gemeentelijke instanties en OCMW’s.   

We helpen de gezinnen ondersteunen met de volgende zaken:

 • schoolboeken of materiaal (bv. werkkledij.) voorzien voor die leerlingen uit het secundair onderwijs van wie het gezin (tijdelijk) over onvoldoende middelen beschikt en ook andere hulplijnen uitgeput of onvoldoende zijn; 
 • kansarme gezinnen voorzien in de financiering van een excursie of meerdaagse. Zo kunnen zij net als hun klasgenoten van de uitstap meegenieten, in plaats van zich die dag(en) afwezig te moeten melden door ‘ziekte’. 
 • (gedeeltelijk) tussenkomen in de schoolrekeningen van gezinnen in problemen;
 • helpen van zesdes en zevendes die op hun 18de verjaardag het huis werden uitgezet en op eigen benen moesten staan zonder enige vorm van inkomen; 
 • elke dag een warme maaltijd op school aanbieden aan leerlingen bij wie dat thuis niet altijd mogelijk is;
 • openbaar vervoer van en naar school voorzien wanneer de afstand te ver is;
 • betalen van vervoer van en naar specifieke hulpverlening voor kinderen met leer- en/of leefproblemen; 
 • …     

De ondersteuning is altijd tijdelijk en wordt per schooljaar herbekeken. We verwachten ook altijd een betrokkenheid van de opvoedingsverantwoordelijken of de meerderjarige leerling.   

In samenwerking met andere diensten ondersteunt de scholengroep kansarme gezinnen ook nog op andere manieren:

 • begeleiden bij het bekomen van een schooltoelage of sociaal tarief 
 • digitale inclusie: mensen op weg helpen naar bv.  goedkoper internet
 • samenwerken met Pelicano, dat individuele kinderen ondersteunt 
 • samenwerken met de Robin-pas
 • Zedelgem: project rond menstruatiearmoede -         
 • …          

Steun het Caritasfonds

Om het Caritasfonds financieel te kunnen steunen, zijn wij afhankelijk van giften en acties.  Het voorbije jaar mochten we dankbaar rekenen op de bijdrage van: 

 • Kiwanis Torhout 
 • Cera RAR Torhout-Tielt 
 • Sociaal Fonds van de burgemeester van Torhout 
 • Rotary Club Torhout-Houtland (lege boterhamdozen ...)
 • REVA de Noordhoek Torhout
 • De vormelingen van de Petrusgemeenschap Torhout
 • De kinderen van van basisscholen De Boomhut Sint-Henricus, Ten Parke Torhout en de Negensprong Koekelare
 • Werkgroep Negen en Sint-Jozefscollege Torhout
 • Families (o.m. ter nagedachtenis) en individuele personen (o.m. vrije gift)


Wil jij ook een gift doen? Dat kan via BE42 7380 1138 1354 op naam van het Sint-Rembertcaritasfonds, Bruggestraat 23, 8820 Torhout.     
    

We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor elke steun.