Home Afwezigheid melden Topdesk Sharepoint Webmail Rembert Pro

Scholengroep

Scholengroep Sint-Rembert staat voor modern en degelijk onderwijs. Elk talent krijgt een eigen accent. Onze scholen bieden een dynamische onderwijsomgeving, waarbij men afhankelijk van de leeftijd en de talenten van de kinderen en jongeren, andere accenten legt. 

Ontstaan en organisatie

De scholengroep ontstond in 1996 door de samensmelting van de vzw Sint-Vincentiusinstituut en de vzw Sint-Jozefsinstituut. In de loop van de volgende jaren sloten nog enkele scholen aan. De scholengroep groepeert de vrije secundaire scholen van Torhout, Lichtervelde, Koekelare en Zedelgem samen met vijftien vrije basisscholen (waarvan een voor buitengewoon onderwijs) in Torhout, Lichtervelde, Aartrijke, Handzame, Ichtegem, Koekelare en Veldegem en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Torhout. De scholengroep is verder ook actief op het vlak van de voor- en buitenschoolse opvang en heeft een internaat voor jongens en meisjes uit het secundair onderwijs. Zo kunnen kinderen en jongeren er vanaf 0 tot 19 jaar terecht. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn samengevat in onze missie en visie

Leerlingen 

De scholengroep Sint-Rembert had op 1 september 2022 exact 9 378 leerlingen. Het gaat om 4 973 leerlingen in het basisonderwijs in vijftien scholen (Oefenschool, Sint-Henricus, Ten Parke, Driekoningen, De Revinze, 't Vlot Lichtervelde, Wijnendale, de Torretjes en de Tweesprong Handzame-Edewalle, Zedelgem Dorp en Zedelgem De Leeuw, De Fonkel Aartrijke, De Negensprong Koekelare, De Stapsteen Veldegem, De Schatkist Ichtegem). Daarnaast volgen 4 405 leerlingen les in het secundair onderwijs, verspreid over acht secundaire scholen, die vanaf de tweede graad de onderwijsvormen aso, tso en bso aanbieden. Aan de scholengroep is ook een internaat verbonden met 248 internen. 

Scholengemeenschappen 

Sinds 1 september 1999 vormen de secundaire scholen van de scholengroep Sint-Rembert samen met het Margaretha-Maria Instituut van Kortemark een nieuwe scholengemeenschap, Scholengemeenschap Houtland. Hier krijgen zo’n 5 000 leerlingen secundair onderwijs in verschillende studiegebieden. Sinds 1 september 2012 maakt de BuSo-school 'De Wissel' (het vroegere Tordale) ook onderdeel uit van de scholengemeenschap Houtland. 

De basisscholen maken deel uit van scholengemeenschap Rembert Basis. 


Hieronder vind je een overzicht van alle studierichtingen die Scholengroep Sint-Rembert aanbiedt in het secundair onderwijs. Wil je een gedetailleerd overzicht dan kan je hier terecht. 


Bestuursorgaan

De vzw Scholengroep Sint-Rembert wordt bestuurd door het bestuursorgaan, hierin gemandateerd door de Algemene Vergadering. Voorzitter is de heer Michel Roggeman.

Directieteam

De gezamenlijke leiding van de scholen is in handen van het directieteam dat wekelijks samenkomt. De algemeen directeur Ann Stael leidt de vergaderingen van het directieteam en is de schakel met het bestuursorgaan. Elke school heeft zijn eigen directeur die verantwoordelijk is voor het algemeen en pedagogisch beleid van de school. De directeur is ook het eerste aanspreekpunt in de school. De schooloverstijgende taken worden binnen het directieteam verdeeld. Daarnaast hebben een viertal directeurs vooral schooloverstijgende taken. Stijn Devos is manager infrastructuur en patrimoniumKatrien Delanghe en Peter Savels zijn verantwoordelijk voor het basisonderwijs, Nele Pinket voor het secundair onderwijsBert Coene is financieel manager. Arne Vanhaelewyn is onze IT-manager, Lien Van Damme onze HR-manager en Diedelinde Demaeght is de facilitair manager