Home Afwezigheid melden Topdesk Sharepoint Webmail Rembert Pro

Het internaat: onze missie & visie

  • We LEVEN SAMEN

    Wij streven ernaar om elke jongere te laten groeien tot jongvolwassene met een kritische blik op de voortdurend veranderende samenleving: 
    in dialoog en met respect voor iedere mens, elk met zijn eigenheid;  een open en warm leefklimaat en vanuit een christelijke inspiratie. We streven ernaar om de jongere voldoende ruimte te laten om zich ten volle te kunnen ontplooien:  in een sociale en emotionele veilige omgeving, binnen de grenzen van onze structuur. - Ons samenleven resulteert heel dikwijls in vriendschappen voor het leven.