Home Afwezigheid melden Topdesk Sharepoint Webmail Rembert Pro

Schoolgebouwen Sint-Rembert ter beschikking van de buurt

Scholengroep Sint-Rembert stelt z’n infrastructuur ter beschikking voor sportverenigingen, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven. Het springt daarmee op de kar van minister van Onderwijs Ben Weyts die in totaal 6,5 miljoen euro investeert zodat 55 Vlaamse scholen hun voorzieningen kunnen openstellen buiten de lesuren. Met dat geld kunnen scholen bijvoorbeeld een afzonderlijke toegang voorzien of de kleed- en doucheruimtes aanpassen.  

Multifunctionaliteit  

Vlaanderen beschikt over maar liefst 19 miljoen vierkante meter schoolinfrastructuur. Op dit moment is het multifunctioneel gebruik van al die infrastructuur echter vrij beperkt. Sommige scholen, zoals de scholen van Scholengroep Sint-Rembert, zetten hun deuren weliswaar vaak open voor andere functies en gebruikers, maar er is een veel groter potentieel. Dat zegt ook minister van Onderwijs Ben Weyts: “Veel verenigingen zijn op zoek naar infrastructuur om in de weekends te sporten, te spelen of samen te komen terwijl de school om de hoek vaak goede infrastructuur heeft die nog te weinig wordt gebruikt”.  

Forse investeringen  

Eén en ander heeft te maken met het feit dat de infrastructuur van de scholen vaak niet voorzien is op gedeeld gebruik door derden buiten de lesuren. Weyts investeert nu meer dan 6,5 miljoen euro om de nodige aanpassingen te doen. “Met dat geld kunnen de scholen investeren in een betere toegankelijkheid en meer gebruiksvriendelijkheid of ze kunnen hun buitenspeelruimtes aanpassen”, klinkt het bij minister Weyts.   Ook Scholengroep Sint-Rembert investeert mee. In totaal voorziet de scholengroep iets meer dan 250.000 euro verdeeld over basisschool ’t Vlot Lichtervelde, Middenschool Sint-Rembert Lichtervelde en enkele sportzalen op de centrumcampus in Torhout. “Concreet gaat het om aanpassingen aan de sportvloer en belijning, de akoestiek, het buitenschrijnwerk, de toegankelijkheid, geluidsinstallatie, spiegels … We gaan nu met onze leerkrachten L.O. en dienst infrastructuur aan de slag om de projecten concreet vorm te geven om ze in 2022-2023 uit te voeren”, verduidelijkt Ann Stael, algemeen directeur van Scholengroep Sint-Rembert.  

Grote bouwprojecten  

De voorbije jaren profileerde Scholengroep Sint-Rembert zich als vernieuwer met een aantal grote bouwprojecten. Op de centrumcampus in Torhout kwam er met De Brug een hypermodern nieuw schoolrestaurant. Daarnaast staat de Sportbox garant voor een pak extra turnzalen. De algemene diensten vind je tegenwoordig in de gloednieuwe gebouwen van Pieter Behaeghel. Ook de Middenschool en Oefenschool gebruiken die gebouwen. Het VTI beschikt ondertussen over nieuwe werkplaatsen en ook het Sint-Vincentiusinstituut en VLTI huizen grotendeels in een nieuwbouw.  

In de toekomst zijn er nog meer plannen. In het voorjaar van 2022 start de scholengroep met de bouw van een nieuwe basisschool in Wijnendale, een nieuwe kleuterschool in Lichtervelde en een nieuwbouw in Veldegem. Stijgende leerlingenaantallen Die investeringen in infrastructuur zijn dan ook broodnodig. Dat merkt Scholegroep Sint-Rembert in de leerlingenaantallen. De opwaartse trend die er de voorbije jaren was in het aantal leerlingen in het basisonderwijs, zet zich nu door in het secundair onderwijs. In navolging van de voorbije twee jaar stelt de scholengroep nu een stijging van meer dan 5% vast in het secundair. Heel wat studierichtingen zitten zelfs helemaal vol.